Skip to main content

Det er en lang vei fra de første planene til første spadetak og det er ikke sjelden at det kommer endringer underveis. I Tordenskioldsgate 2 ble det først planlagt et næringsbygg, men vi syntes bygget ble for massivt og endret på planene. Ved å strekke den opprinnelige klossen opp i høyden, ble det et smalere og lettere bygg som gir et helt annet inntrykk.

Bygget vi har foreslått består av 80 leiligheter, kontorer og næringsvirksomhet i første etasje. Med et lite torg på framsiden mot undergangen skal du ikke se bort ifra at det kan komme en liten restaurant på gateplan.