Skip to main content

 

Torsdag 8. september er en merkedag for oss i Dpend og Strømsø United. Den dagen er vi vertskap for 210 VG1-elever fra Drammen videregående. Vi har leid kinoen, og vi har satt opp syv digitale stasjoner på Strømsø hvor elevene skal få del i våre tanker for hvordan Globusgården, Strømsø torg og byrommet kan utvikles.

 

For ett år siden startet vi planleggingen for Globusgården og området rundt på Strømsø. Globusgården har en spesiell posisjon i mange drammenseres hjerter. Vi tror mulighetene er flere enn å enten rive eller bevare. De ønsker vi å utforske, men ikke alene.

 

De unges mening er viktig. De er morgendagens voksne. De som skal bruke byen de neste 50–60 årene, er viktig for oss. Det vi gjør i sentrum i dag, skal forme omgivelser, opplevelser, arbeidsplasser og gi liv til byen og innbyggerne i mange tiår framover.

 

Torsdag 8. september tar vi fram alt vi har av modeller, tegninger og illustrasjoner for førstetrinns-elevene på Drammen videregående – og vi gjør det på digitale plattformer og verktøy.

 

På stasjonene skal elevene ved hjelp av QR-koder se hvordan området kan bli i fremtiden. Da bruker de kamera på telefon eller nettbrett og får se området i et 360 graders bilde.

 

Vi er ikke ute etter ros eller ris. Vi er ute etter de unges mening om byutvikling. Hva vil de ha? Hvilke funksjoner vil de ha? Hvilke attraksjoner og aktiviteter mener de hører hjemme i sentrum? Hva er viktig i deres drømmer og visjoner om en bærekraftig og spennende by som gjør den attraktiv?

 

Vi tror på et godt samarbeid mellom næringsliv og skole. Da må også vi stille opp og 8. september er starten på et større samarbeid med skolen. Vi tror at dette samarbeidet vil være like nyttig for oss som for elevene, og vi gleder oss til å få gode ideer og innspill.

 

Vi har et løfte: Alt som kommer av innspill, tanker og ideer skal vi ta med oss. Vi skal rapportere tilbake, også på innspill vi ikke går videre med. De skal begrunnes.

 

Vi tror på åpenhet. Vi tror på deling, samarbeid og ærlighet. Derfor kommer vi til å dokumentere innspillene og begrunne hvordan vi vurderer dem – enten vi tar det med oss i det videre arbeidet eller konkluderer motsatt